• vytvoření správných dechových návyků
 • vytvoření správného držení těla u dětí
 • prohloubit radost z hudby, z pohybu, vnímání svého těla
 • pro všechny děti ve věku od 4-6 let (začátečníci)
 • pro děti na 1. stupni ZŠ
 • zvlášť vhodný je pro děti s astmatem či alergiemi
 • pro děti, které mají vadné držení těla
 • Cena: 220 Kč

  Obsahem kurzu je hravou formou podchytit zájem dětí o tanec, a na základě těchto předpokladů rozvíjet jejich taneční schopnosti a dovednosti.

  Kurzovné je stanoveno za pololetí školního roku

  Cena: 1 400 Kč

  Od března se rozjíždí v prostorách ZUŠ druhý běh hodina PILATES pro začátečníky. Kurzy probíhají každé v tanečním sále ZUŠ Tišnov pod vedením školené lektorky Markéty Chlubné v maximálním počtu 10 osob.

  Cena je za permanentku 5 lekcí

  Cena: 350 Kč