Taneční průprava pro nejmenší

Obsahem kurzu je hravou formou podchytit zájem dětí o tanec, a na základě těchto předpokladů rozvíjet jejich taneční schopnosti a dovednosti.

Kurzovné je stanoveno za pololetí školního roku