Cesta k vlastní kultuře...

Občanské sdružení TIGAL má ve svém sloganu napsáno "cesta k vlastní kultuře...".

TIGAL je alternativa k tomu, abychom si kulturu a zábavu vytvořili sami - v naší ulici, obci, městě, regionu.

POJĎME HLEDAT CESTU K VLASTNÍ KULTUŘE...

...cestou hudební

Naučte se, nebo zdokonalujte svou hru na hudební nástroje.
Pokud nenajdete to, co byste chtěli, ozvěte se nám.

...cestou tělesné kultury

Můžete navštěvovat relaxační cvičení, které jsou zdrojem energie, síly a vitality..

...cestou kultury řeči

Aktivně se zapojte do dramatického souboru, který vystupuje pod názvem Běžný tik.

Pojďte hrát vlastní divadlo, podporujeme vznik dalších literárně-divadelních spolků a projektů.

...cestou digitální

Zapojte se do aktivit spojené s natáčením videoklipů a vlastních krátkých filmů. Můžete pracovat s již funkční skupinou tvořící animované filmy.

Podporujeme vznik nových pracovních štábů. Navázaná spolupráce s tišnovskou televizí s možností vlastního prostoru k vysílání.

Kurzy jsou rozděleny do těchto kategorií:

Ke vyhledávání kurzů podle více kritérií použijte filtr.