Běžný Tik – Od Martina po Lucii

3. prosince v dopoledních hodinách proběhla na tišnovském náměstí Adventní trhová slavnost – Čekání na čas sváteční. Na akci, kterou pořádalo Občanské sdružení Za sebevědomé Tišnovsko o.s., vystoupil také na podzim vzniklý divadelní soubor Běžný Tik s adventním pásmem “Od Martina po Lucii”, přibližující život a původní předvánoční zvyky Podhorácka (text Ireny Ochrymčukové v úpravě Berit Hönigové a jejího souboru).

Divadelní soubor Běžný Tik funguje pod Tigal o.s., a na Adventní trhové slavnosti dostal poprvé možnost veřejně vystoupit před diváky. Dalo by se říci, že se jednalo o křest ohněm – ale v tomto případě se jednalo o křest vodou. V první minutě začalo pršet, padaly krupky a byla zima. Alespoň že teplé kožešinové kostýmy a horká medovina skýtaly hercům jistotu že nezmrznou, svůj výstup si užijí, a bez újmy na zdraví se dočkají letošních Vánoc.

Pokud si kladete otázku, proč se náš divadelní soubor jmenuje Běžný Tik – slibujeme, že Vám na tuto otázku odpovíme na premiéře našeho jarního představení! Jste srdečně zváni – a proto: sledujte tišnovské vývěsky a www.tigal.cz

Běžný Tik – Od Martina po Lucii